Werelddans De Ronde-Leuven

Voorstelling De Ronde

In De Ronde komen dansen uit de hele wereld aan bod.
Doordat elk land zijn eigen folklore, muziek en dansstijl heeft, krijgen wij een zéér gevarieerd dansprogramma.

Dansen uit Servië, Kroatië, Bulgarije, Roemenië, Engeland, Ecuador, Bolivië, Rusland, Israël, Amerika,... behoren tot ons dansrepertoire.

Heb je geen danservaring?
Geen nood, er wordt véél aandacht besteed aan de nieuwe leden.
De dansen worden op een rustig tempo aangeleerd en worden gedurende het hele seizoen herhaald.
Ieder dansseizoen wordt er aan een nieuw dansprogramma gewerkt, zodat de dansen voor ALLE leden nieuw zijn.

De dansleiding is in handen van Anneleen Selleslach, Els Bruelemans en Sanne Ovaere.